Indgang til Gjøl Lokalhistorisk Forening.
Rønnebærvej 8 ( Gjøl Skole )

 

Gjøl Lokalhistorisk Forening har omdelt en lille folder. 
Vi håber, I vil støtte foreningen med et kontingent. 
 
På Arkiv.dk og søg historiske ting/billeder. 
Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.
På gensyn.               

 

Vedtægter for Gjøl Lokalhistorisk Forening

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Orientering Til Gjøl Lokalhistorisk Forenings  Medlemmer.

 

Som de fleste nok ved. Har vi i en lang periode diskuteret i bestyrelsen vores fremtidige placering. Problemet opstod da vi sammen med udlejer fandt det uforsvarlig, sikkerhedsmæssigt at fortsætte uden en grundig renovering af de eksisterende lokaler på Engaarden vores nuværende adresse. 

 

Derfor blev Jammerbugt kommune kontaktet med henblik på renovering af vores hidtige lokaler, hvad vi nok også helst så at det blev løsningen. Det er jo et sted som mange efter syv og tyve år har et særligt forhold til.’

 

Det ville naturligvis medføre en kraftig huslejestigning, eller investering som kommunen ikke så sig i stand til at imødekomme. Kommunen og diverse fonde, er meget tilbageholdende med at investere i private bygninger. Kommunen kunne istedet tilbyde os lokaler på skolen, uden omkostninger for foreningen.

 

Så var der en anden mulighed, at købe et hus, som også hel sikkert var en mulig løsning.            Det var der stor bekymring for i bestyrelsen om vi nu også kunne klare det, finde penge til køb og driftomkostninger, vedligeholdelse m.m. Vi føler nok i bestyrelsen at vores primære opgave, er at vedligeholde og udbygge en meget verdifuld lokalhistorisk samling for Gjøl.

 

Problemet blev desuden fremlagt på foreningens årlige generalforsamling 2017, uden der her kom en løsning.  

 

Efter et meget langstrakt forløb, er beslutningen nu truffet, at det er på skolen vores fremtididige adresse er, senest december 2017.  

 

På skolen vil samlingen også være bedst sikret for fremtiden. Der vil det være en kommunal opgave at vedligeholde lokaler og omgivelser så vores samling bliver opbevaret bedst mulig.

 

I skolegården vil der blive plads i en pavillon på ca 48 m2, frostsikret til udstilling af arkivalier.

 

I skolen får vi tildelt lokalet bag biblioteket ca 30 m2 hvor der bliver en reol væg på 3X7 meter med aflåslige låger, da vi skal dele lokalet med skolen, der vil være faste tidspunkter hvor lokalet er til vores rådighed, derudover er der et lille lokale i tilknytning hertil, til vores fulde rådighed. 

 

Sidst men ikke mindst, har skolens ledelse viser stor imødekommenhed og forventning til vores fremtidige samarbejde.

 

Det er vores håb at den løsning der er valgt, gør at der er mange der får lyst til at besøge os i de nye lokaler. Se, drøfte og dele viden om fortiden på Gjøl.

 

         Vi forsøger at bevare fortiden for femtiden.

                                                       Gjøl Maj 2017