Gjøl Bjerg er ca 17 meter over havets overflade. det har sikkert ligget uberørt i samme størelse, fra istiden til dæmningsarbejdet 1914.

Måske med undtagelse af det, der blev brugt til husbehov. 

På landkort, der viser Nordjylland, som det så ud i ældre tid, ligger Bjerget som en ø. 

  Gjøl Bjerg er en moræneaflejring bestående af sand, grus og sten, hvoraf der er mange rombeporfyrer, som stammer fra bjergområder ved Oslo og er ført hertil af isen. Under Bjerget ligger skrivekridtet så højt, at man kan se det de steder, hvor Bjerget er fjernet.

I stenalderen har der boet mennesker på Bjerget, hvilket kan ses af, at der er fundet flere flintredskaber samt ildsteder, især på østsiden af Bjerget.

Bjerget har altid været fladt ovenpå, og før der blev taget materialer derfra til dæmningsarbejdet 1919. Under krigen til Aalborg lufthavn. Grus til (cementsten). Sten til vejarbejde. Jordbrugskalk til landbruget.          

Oprindeligt var arealet ovenpå 7 tønder land jord, der var delt mellem tre Bjerggårde. Der blev både dyrket korn og kartofler på Bjerget. Da dyrkningen af Bjerget blev opgivet, og jagten lejet ud, fik jægerne lov til at plante nogle få gyvelbuske, som i dag dækker næsten hele den flade overflade af Bjerget, og truer med at kvæle al anden vegetation.

———————————————————————————————————————————

Således er store dele af Gjøl Bjerg op gennem 1900 tallet blevet fjernet, og vi må nu håbe, at denne særegne og spændende bakke, hvortilder knytter sig så mange beretninger, endelig har fået lov til at hvile i fred.

Under krigen.                                                                                                                        Blev der etableret en grusvej på dæmningen, den var ellers beklædt med græstørv. Tyskerne skulle hurtigt komme til Øland med deres køretøjer.

Tyskerne udgravede et plateau i Bjergets østside, hvorpå der var rejst en barak til de tyske soldater, som varetog besættelsesmagtens installationer på Bjerget. De havde opstillet en lyskaster og et lytteapparat, således man kunne opdage de allierede fly, der kom ind over Gjøl på vej mod tyskernes nyanlagte flyvestation ved Lindholm. 

Sagn og myter om Gjøl Bjerg                                                                                         Troldenes hævn.

Bjerget var troldenes bakke. Man måtte ikke grave jord derfra. En gårdmand, som boede ved Bjerget, havde brug for jord til at lave en mindre dæmning til beskyttelse af sine marker mod oversvømmelser. Han gravede i Bjerget og fandt ingen trolde, kun skallerester og redskaber fra oldtiden. Manden havde i mange år ivrigt agiteret for dæmningsprojektet Gjøl-Øland. Desværre så han ikke planen udført. To dage før det store dæmningsarbejde skulle sættes i gang var han alene på sin gård med hjorddrengen (hyrdedrengen). Alle andre var ude i engen og høste græs. Da det trak op til storm klatrede manden op i sin mølle for at tage et sejl fra vindmøllen. I dette øjeblik kom der en skypumpe, som kastede ham ned på gårdspladsen. Han faldt ned på stenbroen og døde øjeblikkeligt. Det var troldenes hævn, sagde folk.

 

 

 

Gjøl Bjerg oprindelig størelse.