Fra ø til halvø – 100 år med Øland-Gjøl Dæmningen

Af Bente Kristensen Øland

 

− 15. juli 2019 er det 100 år siden, at Øland-Gjøl Dæmningen blev taget i brug. Det første skridt til at gøre øerne Gjøl og Øland landfaste var dermed taget. Mange forhindringer blev overvundet, fem års anlægsbyggeri bragt til ende, og tidligere generationers forsøg på at hjælpe øboerne til at færdes tørskoet var endelig på vej til at lykkes. Dæmningen var det første skridt til en meget omfattende afvanding og landvinding, der først var helt realiseret i 1960’erne. Sådan indleder Bente Kristensen sin jubilæumsartikel om Øland-Gjøl Dæmningen, som fik stor betydning for samkvemmet mellem Øland og det øvrige Han Herred. Vi bliver også gjort bekendt med tidligere tiders mislykkede forsøg på landvinding og alle de overvejelser og politiske tovtrækkerier, der gik forud for så stor en investering. Selve byggeriet var langt fra problemfrit, fx da man opdagede, at ikke mindre end 20.000 kubikmeter jord og grus med tipvogne fra Gjøl Bjerg forsvandt i et tilsyneladende bundløst hul! Samtidig medførte dæmningsbyggeriet årelange stridigheder mellem lodsejere, digelag, jægere, fiskere og naturfredningsfolk, men i 1930 besluttede staten at frede Ulvedybet som fugle- og vildtreservat, og al jagt og fiskeri blev forbudt. I dag glæder de fleste sig over at kunne nyde en tur over dæmningen med fantastiske udsigter undervejs.