Harboørefiskerne kom til Gjøl med deres

stærke, indremissionske tro

Gjøl blev indskrevet i den danske litteraturhistorie med Hans

Kirks berømte roman Fiskerne, som i 1970erne blev tvdramatiseret.

I romanen nævnes ganske vist kun, at den foregår

på en ø i fjorden, men Hans Kirk lod sig inspirere af

havfiskerne, som i begyndelsen af 1900-tallet flyttede fra

Harboøre på den jyske vestkyst til Gjøl og det blidere

Limfjorden, hvor de havde købt fiskevand.

Med sig bragte de deres stærke, indremissionske tro, og

romanen skildrer, hvordan det er med til at skabe konflikt

mellem tilflytterne og de indfødte, mere grundtvigsk prægede

Gjølboere.

Hans Kirk havde familie blandt de tilflyttede fiskere, og i

sommeren 1925 flyttede han ind i et kvistværelse på kroen for at

gøre forstudier til sin roman. Da den udkom tre år senere,

udbrød der nærmest lynchstemning blandt Gjølboerne, som

kunne genkende sig selv i romanens personer. Der blev anlagt

sag, og mødre rev sider ud af bogen, inden de lod deres

halvvoksne døtre læse den.

Aage Pedersen Pak-Aage kendte de tilflyttede Harboørefiskere

fra sin opvækst, og han bor i et af de huse, fiskerne byggede.

Det er rigtigt, at de var barske i deres tro, men de var også

meget retsindige og havde deres meningers mod, fastslår han.

I romanen er det fiskerne, de hellige fra Harboøre, der bringer

missionen til Gjøl. I virkeligheden fandtes der allerede et Indre

Missions-samfund på Gjøl, da fiskerne bosatte sig her.

Og rent faktisk gik det største skel nok mellem de lokale

indremissionske og Harboørefiskerne, mener Aage Pedersen.

Harboøre-fiskerne bebrejdede de indremissionske landmænd,

at de malkede deres køer om søndagen. Bønderne svarede

tilbage, at fiskerne jo også havde ruser ude om søndagen. Ja,

indrømmede fiskerne: Men vi røgter dem ikke, og hvis det ikke

er Vorherres mening, at der skal gå fisk i dem om søndagen, så

gør der det heller ikke!

steens@kristeligt-dagblad.dk

Se også Bente Bjørns Universitet afhandling om Fiskerne:

https://projekter.aau.dk/projekter/files/239455252/Kandidatspeciale_om_Kulturmode_og_integration_pa_Gjol_ca._1910_1930.pdf