Foredrag i Gjøl Sognegård om besættelsen af Tonny Andersen

Tonny Andersen oplevelser under besættelsen som barn.