Den gamle Gjøl båd lavet om til stenfiskeri - Her bliver sejlrenden uddybet ved Gjøl Havn.
Den heder nu "Svend"