Konfirmander 1975
Jan Andersen
Frank Andersen
Kent Brogaard
Ole Juul
Neiels Skovgaard Larsen
Henrik Christensen
Søren Jensen
BentSøndergaard
Leif Harding Jensen
Mogens Rom Andersen
Michael Bergmann
Ole Bang
Søren Petersen
Kim Nielsen
Bjarne Carlsen
Jørgen Satmann Johansen
Verner Bak Jensen
Marianne Sørensen
Jane Pedersen
Susanne Jensen
Henni Nielsen
Ingebritt Sørensen
Eva og Mona
Helge Flensted Jensen