Generalforsamling torsdag d. 23 Marts 2017    Kl. 19,30  

I vores lokaler Limfjordsgade 188. 

Valg af diregent.

Bestyrelsens beretning. Blev godkendt

Forelægelse af det reviderede regnskab. Blev godkendt

Valg af bestyrelse + to suppleanter. Nyvalg Jeppe Jepsen til bestyrelse.

Valg af en revisor + en revisorsuppleant. Nyvalg revisorsupperlant J.Just.

Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring ( Download fil ) Blev godkendt

Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

Det med gul overstregning er de foreslået ændringer.